Mevcut Yatırımlar

HED Recycling Technologies

HED Recycling Technologies, 2014 yılında Brightwell yatırımlarından Balyalılar Enerji ve ’nin Türkiye’de Şarjlı (Batch) Piroliz yöntemini kullanarak ÖTL geri dönüşümü yapan tesisleri tasarlayan ve mühendislik hizmetleri veren DİSA Makina ile ve HED Recycling Technologies altında %50-50 ortaklık ile birleşmesi sonucu kurulmuştur.

NLSC

Lityum İyon Pillere göre aynı alana 170 kat daha fazla enerji depolayabilen, sonsuz kere şar-deşarj edilen, CMOS tabanlı pil tasarlayan ABD’li NLSC’ye yatırım yapıldı. Firmanın bu konuda alınmış 80 patenti ve başvuruda 237 patenti bulunmaktadır.

Onsite Power Systems

Brightwell, anaerobik (oksijensiz) ortamda organik atıkların enerjiye dönüştürülmesini gerçeklestiren sistemlerin tasarımı ve kurulumu konusunda faaliyet gösteren ve “University of California at Davis”in patentine sahip olduğu yeni bir anaerobik dönüşüm sürecinin ticari haklarına münhasıran sahip Onsite Power Systems şirketine yatırım yapmıştır.

Prolo Oil

Prolo Oil, Brightwell’in yenilenebilir kaynaklar konusundaki bir başka yatırımıdır. Prolo Oil, kendi teknolojisini kullanarak, doğal yağları hammadde olarak kullanarak %100 organik poliol üretimi yapacak dünya’da ilk şirkettir. Yeni bir çığır açacak bu üretim teknolojisi ile üretilecek poliol, daha birçok başka kullanım alanının yanında, inşaat malzemesi, otomobil, otobüs ve kamyon gövde panel parçaları ve ayakkabı üretiminde kullanılabilecektir. Brightwell Holdings, yenilenebilir kaynak kullanan teknolojiler alanında yatırımlarına Prolo Oil’e ortaklığıyla gururla devam etmektedir.